Banner

Privacy- en Cookieverklaring

Download hier onze privacy verklaring

Privacy- en Cookieverklaring

Deze privacy- en Cookieverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met De Berkel BV, Gesinkkampstraat 13, 7051 HR Varsseveld (KVK 09087445).

Wij informeren u graag over de gegevensbescherming bij een bezoek aan onze website. De bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij willen alleen met uw medeweten of toestemming persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken. Hoe wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, zetten wij in deze privacy- en cookieverklaring uiteen. Wij verplichten ons ertoe de gegevensbescherming in acht te nemen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG is:

De Berkel BV, Gesinkkampstraat 13, 7051 HR Varsseveld, Nederland.

De functionaris voor gegevensbescherming van De Berkel BV staat ten alle tijden klaar om uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beantwoorden; de contactgegevens zijn:
De Berkel BV
De functionaris voor Gegevensbescherming
Gesinkkampstraat 13
7051 HR Varsseveld, Nederland
E-mail: info@deberkel.nl

Doel van de verwerking en rechtsgrondslag
De Berkel gebruikt uw persoonlijke gegevens voor het technisch beheer van de website en voor het leggen van contacten. De rechtsgrond voor deze verwerking is ons rechtmatig belang volgens art. 6 van de AVG. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen, verwerken, gebruiken en bewaren uw persoonlijke gegevens om de contractuele relatie tussen u en De Berkel BV weer te geven. Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden op:
- de naam van uw internetprovider,
- de webpagina van waaruit u ons bezoekt,
- de webpagina's die u op onze site bezoekt,
- de datum,
- en de duur van het bezoek.

De individuele bezoeker blijft anoniem. Ook een doorgifte aan derden vindt niet plaats, noch voor commerciële noch voor niet-commerciële doeleinden. Uw gegevens worden veilig opgeslagen. Toegang wordt alleen verleend aan personen en contractuele partners van De Berkel BV die verplicht zijn zich te houden aan de voorschriften inzake gegevensbescherming. Daarnaast neemt De Berkel BV passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de verzamelde persoonlijke gegevens volledig, correct en up-to-date zijn. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. In het geval van wettelijke of officiële verplichtingen moeten wij gegevens doorgeven aan de respectieve bevoegde overheidsinstanties, zoals belastingkantoren en/of veiligheidsdiensten.
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens voor de duur van de contractuele relatie. Wegens wettelijke en officiële opslagverplichtingen, bijvoorbeeld verplichtingen tot het leveren van bewijs in het kader van het fiscaal en handelsrecht, is het noodzakelijk om bepaalde persoonlijke gegevens langer op te slaan totdat de wettelijke documentatieverplichtingen zijn verstreken.

Wettelijke rechten
U hebt het recht om, op verzoek en gratis, informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen. Bovendien hebt u het recht om uw gegevens te laten corrigeren, verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking of overdraagbaarheid van uw gegevens. Een gegeven toestemming voor de verwerking van uw gegevens kan te allen tijde door u worden herroepen. Zo blijft de verwerking tot aan de herroeping rechtmatig op basis van de op dat moment beschikbare toestemming. Daarnaast heeft de betrokken persoon de mogelijkheid om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf het internet naar uw computer worden verzonden, samen met de daadwerkelijk opgevraagde gegevens. Deze gegevens worden daar opgeslagen en gereed gehouden voor latere opvraging. Bij bezoek aan onze website verschijnt er een cookiemelding waarin we u informeren over het gebruik van cookies op onze website. Door gebruikt te maken van onze website, of op oké te klikken gaat u hiermee akkoord. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. De tijdelijke sessiecookies van het bedrijf worden gebruikt om de voorkeuren van bezoekers tijdens een sessie te volgen en het ontwerp van de website te optimaliseren. Het gebruik van sessiecookies is gebaseerd op onze legitieme belangen als beheerder van de website.

Geldigheid van cookies
De geldigheid van cookies zijn beperkt tot de duur van uw bezoek aan onze website. Er is geen verband met persoonlijke gegevens en er kunnen geen conclusies worden getrokken over de activiteiten van een gebruiker. Het tijdelijk gebruik van cookies dient om onze webpagina's te optimaliseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de juiste instellingen te kiezen. Het kan gebeuren dat u niet langer alle functies van het portaal en andere websites volledig kunt gebruiken, omdat uw browsersoftware dan alle cookies blokkeert en niet alleen de cookies die wij op uw computer opslaan voor analysedoeleinden.

Google Web Lettertypen
Op de website worden externe lettertypen (Google Web Fonts) gebruikt. De Google Web Fonts zijn een dienst van Google Inc. ("Google"). De integratie van de Google Web Fonts vindt plaats door middel van een externe server-oproep, waarbij de server in de VS wordt gebruikt. Hier wordt uw IP-adres naar Google gestuurd en welke websites u hebt bezocht.
Meer informatie vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google:

www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Contactformulier en inschrijving
De website bevat een webformulier waarmee u snel contact kunt opnemen met ons bedrijf. Als u op vrijwillige basis contact met ons opneemt via het contactformulier, worden de door u ingevoerde persoonlijke gegevens automatisch versleuteld en opgeslagen. De gegevens worden gebruikt voor de verwerking of het leggen van contacten; deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Verwijdering van persoonlijke gegevens
Wij slaan persoonlijke gegevens alleen op voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken. Indien het doel niet langer van toepassing is of een bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens)
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.