Bekijk de collectie leisure
Bekijk de collectie leisure

De Berkel en duurzaam ondernemen

De bedrijfscultuur van De Berkel is geënt op continuïteit. Keuzes worden dan ook gedomineerd door de effecten op Planet, People en Profit. Expliciet wenst De Berkel hierbij aan te geven, dat zij niet gedreven wordt door profit op de korte termijn; deze staat namelijk veelal haaks op het uitgangspunt “continuïteit”.

Het Duurzaam Ondernemen is voor De Berkel het samenspel tussen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Ecologisch Verantwoord Ondernemen (EVO). De consistente aandacht voor het Duurzaam Ondernemen heeft daarbij haar doorvertaling gekregen in een aantal gewaarborgde systematieken.

De Berkel is lid van MVO Nederland. Meer informatie aangaande deze verklaring is te vinden op www.mvonederland.nl.

Afbeelding: MVO_Partner_Plus_Logo_RGB_0

ISO-14001

Milieumanagementsysteem

De Berkel is certificaathouder en voldoet aan de wet- en regelgeving. Wij streven naar permanente verbetering van onze milieu prestaties en de beheersing van milieu risico’s. Vanuit de ketengedachte zijn alle preferred suppliers van De Berkel mede geselecteerd op basis van de ISO-14001 certificering.

Afbeelding: Logo ISO 14001 Kiwa NL

Oeko-Tex standard 100

Oeko-Tex Standard 100 is een test- en certificeringssysteem voor textiel. De standaard richt zich op het beperken van het gebruik van schadelijke stoffen in relatie  tot  de gezondheid van de eindgebruiker.  Hoewel het label dus gericht is op gezondheidsaspecten van het textielproduct, hebben de richtlijnen voor het gebruik van schadelijke stoffen ook raakvlakken met de ecologische dimensie van duurzaamheid.

De Berkel vereist van haar preferred suppliers van textiel de certificering conform deze standaard. De borging hiervan ligt besloten in het kwaliteitsmanagement-systeem ISO-9001.

Afbeelding: mvo2

Fair Wear Foundation

De Berkel is lid van de Fair Wear Foundation. Dit is een Nederlandse organisatie die streeft naar goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in landen waar kleding wordt geproduceerd voor de Nederlandse en Europese markt. Het middel dat Fair Wear Foundation voor dit doel gebruikt is een gedragscode voor kledingbedrijven. Deze gedragscode is gebaseerd op de internationaal erkende normen van de International Labour Organisation (ILO).

Bedrijven die  deel nemen aan de Fair Wear Foundation implementeren de arbeidsnormen die in de gedragscode worden genoemd en accepteren de controle van de Fair Wear Foundation op daadwerkelijk verbetering van de arbeidsomstandigheden bij hun leveranciers.  Bovendien is de Fair Wear Foundation een breed geaccepteerd initiatief, dat wordt gesteund door Nederlandse werkgeversorganisaties in de modebranche (MODINT en Mitex), vakbonden (FNV) en ontwikkelingsorganisaties ( Schone Kleren Campagne en Novib).

Meer informatie is te vinden op www.fairwear.nl

Afbeelding: fwflogo_webrgb_large

Max Havelaar

De Berkel is licentiehouder van Max Havelaar, een onafhankelijk keurmerk voor fairtrade. Producten met dit kenmerk zijn geproduceerd en worden verhandeld onder eerlijke voorwaarden. Max Havelaar is onderdeel van de internationale koepelorganisatie Fairtrade Labelling Organizations (FLO)

Afbeelding: fairtrade_max_havelaar_groot

Ondersteuning Moeder Teresa Stichting

De Moeder Teresa Stichting biedt in allerlei vormen hulp aan de allerarmste mensen in Oost Europa. Dit zonder onderscheid naar afkomst, geloof, geslacht en leeftijd. Zij genereren gelden middels sponsoring en de verkoop van nieuwe kleding in Nederland en nieuw en gebruikte kleding in Roemenië. Met de opbrengsten worden vele projecten ondersteund door de verstrekking van voedselpakketten, brandstof en kleding aan hen die dat nodig hebben. Vele scholen zijn voorzien van goed meubilair en soms gerestaureerd. Daarnaast zijn er meerdere ziekenhuizen en klinieken voorzien van goede bedden, instrumenten, operatietafels en kleding. De Berkel ondersteunt de Moeder Teresa Stichting financieel en middels het sturen van incourante kleding naar Roemenië.

Onze school in Moldavië

Vlakbij haar fabriek Starline Textile in Moldavië leidt De Berkel, als participant binnen een subsidieproject, jaarlijks circa 25 modinettes op. Het betreffen 16/17 jarige meisjes die na hun middelbare school in een jaar tijd geschoold worden tot modinette. Na een succesvolle afsluiting krijgen zij een arbeidscontract bij Starline Textile.