Bekijk de collectie leisure

Bio2HighTex/Berkel Beroepskleding

De doelstelling van het project “Bio2HighTex” is om middels een samenwerking tussen partners vanuit de keten, het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen en gezamenlijk duurzame innovatieve productoplossingen te realiseren.

Het unieke aan dit Bio2HighTex project is dat de werelden van Agro en Hightech samenkomen en elkaar versterken, resulterend in innovatieve producten en processen gericht op een duurzame toekomst.

De marktvraag is leidend voor de ontwikkeling van producten en componenten op basis van natuurvezels (confectie, geotextielen, bouwmaterialen en sportsystemen) en enkel door de keten te betrekken bij deze ontwikkeling kunnen de juiste specificaties en markteisen worden bereikt.

Hierdoor ontstaat de zo gewenste focus, kan massa worden gegenereerd die nodig is om de Biobased Economy een stap verder te helpen en leidt tot rendement in de vorm van omzet en werkgelegenheid.

Afbeelding: figuur-bio2hightecx

Ondersteuning Moeder Teresa Stichting

De Moeder Teresa Stichting biedt in allerlei vormen hulp aan de allerarmste mensen in Oost Europa. Dit zonder onderscheid naar afkomst, geloof, geslacht en leeftijd. Zij genereren gelden middels sponsoring en de verkoop van nieuwe kleding in Nederland en nieuw en gebruikte kleding in Roemenië. Met de opbrengsten worden vele projecten ondersteund door de verstrekking van voedselpakketten, brandstof en kleding aan hen die dat nodig hebben. Vele scholen zijn voorzien van goed meubilair en soms gerestaureerd. Daarnaast zijn er meerdere ziekenhuizen en klinieken voorzien van goede bedden, instrumenten, operatietafels en kleding. De Berkel ondersteunt de Moeder Teresa Stichting financieel en door het sturen van incourante kleding naar Roemenië.

Onze school in Moldavië

In één van haar productie units in Moldavië leidt De Berkel, als participant binnen een subsidieproject, jaarlijks circa 25 modinettes op. Het betreffen 16/17 jarige meisjes die na hun middelbare school in een jaar tijd geschoold worden tot modinette. Na een succesvolle afsluiting krijgen zij een arbeidscontract aangeboden.