Banner

Nederlandse textielbedrijven werken samen aan de ontwikkeling van herbruikbare schorten

28.05.2020

Als gevolg van de coronacrisis is er in de zorgsector een tekort ontstaan aan medische schorten. Isala en Health Innovation Park (HIP) riepen de industrie op om met oplossingen te komen. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL benaderde TenCate Protective Fabrics en ontwikkelden samen een landelijk consortium van textielbedrijven uit Overijssel, Gelderland, Zuid-Brabant en Noord-Holland. Brancheorganisatie MODINT ondersteunt het initiatief voor de omschakeling van wegwerpschorten naar herbruikbare schorten.

De bedrijven staan klaar om te voldoen aan de gehele behoefte aan medische schorten in de zorg. De productieketen wordt vanuit Nederland geregisseerd, in een netwerk van Europese materiaalleveranciers. De partners willen op die manier bijdragen aan het verminderen van de afhankelijkheid van import van beschermende materialen van buiten Europa. Samen willen zij ervoor zorgen dat medisch personeel haar werk op elk moment veilig kan uitvoeren, zowel tijdens als na de coronacrisis. Hiermee is de Nederlandse zorg verzekerd van eigen productie van medische schorten. Daarnaast zijn de herbruikbare schorten  duurzamer dan de nu veelgebruikte wegwerpschoten.

In het consortium zijn vijf vertrouwde namen uit de sector vertegenwoordigd: TenCate Protective Fabrics (Nijverdal),  De Berkel (Varsseveld), Ballyclare (Doetinchem), HAVEP (Goirle) en Van Moer (Haarlem). Zij hebben de afgelopen weken alles op alles gezet om een productieketen op te starten in afstemming met de vraag uit de zorg. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL bracht partijen samen in een consortium en fungeerde als procesbegeleider in het toewerken naar een gezamenlijk aanbod aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het LCH is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Oost NL fungeerde als bruggenbouwer naar het LCH, in afstemming met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het consortium wordt gesteund door textielbrancheorganisatie MODINT, die helpt bij het ontwerp in 3D en het berekenen van de ecologische footprint van het re-usable product. Hiermee wordt aangetoond dat re-usables een duurzamer alternatief zijn dan disposables.

Duurzame Supply Chain

Isala maakt inmiddels gebruik van re-usable schorten. Rob Dillmann, voorzitter van bestuur HIP en Voorzitter van Bestuur Isala is enthousiast over de vorming van het consortium: “Voor mij heeft de Corona-crisis aangetoond dat onze sector erg kwetsbaar is geworden, als gevolg van een lange supply chain. Hiervan moeten wij als zorgsector leren. Het landelijk consortium re-usable schorten is voortgekomen uit de behoefte die we, via een faciliterende rol van het HIP neer hebben gelegd bij de regionale industrie. Het is mooi om te zien dat op deze manier nieuwe kansen worden gecreëerd vanuit het textielverleden in Oost-Nederland. Ik ben dan ook blij met dit initiatief. Laat dit een voorbode zijn van een supply chain voor volume productie van beschermingsmaterialen voor zowel de Nederlandse als Europese markt, besluit Rob Dillmann.